EU project

EU project

EU project

 

VIVADENTAL sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Practiculum Implantologii – komplementarny program edukacyjny dla lekarzy stomatologów podstawą nowoczesnych rozwiązań w terapii leczenia braków zębowych i bezzębia, filarem wzrostu konkurencyjności Vivadental Sp. z o.o.”


Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy zarówno na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Branża stomatologiczno-implantologiczna charakteryzuje się rosnącą dynamiką działań, co przejawia się w konieczności szybkiego reagowania na zmiany, tak aby zapewnić klientom wysoki poziom obsług. Celem projektu jest wprowadzenie do działalności gospodarczej znacznie udoskonalonej usługi kompleksowego szkolenia implantologicznego z zastosowaniem innowacyjnej metodyki nauczania opartej o praktykę.


Efektem realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego zakupu środków trwałych, będzie zaspokojenie potrzeb Vivadental, jak również szerokich oczekiwań społecznych i rynkowych, dzięki czemu Vivadental będzie umacniał pozycję lidera na rynku usług edukacyjnych. Dzięki temu wzrośnie rozpoznawalność marki Vivadental, nastąpi maksymalizacja sprzedaży i zysku Zwiększy się też liczba lekarzy korzystających z usług szkoleniowych ośrodka edukacyjnego Instytutu Vivadental, jak również pacjentów korzystających z zabiegów w Klinice Vivadental,  zarówno polskich, jak i zagranicznych. 


W wyniku realizacji projektu zostanie udoskonalona pod względem jakości i zakresu usługa kompleksowego szkolenia przeznaczona dla adeptów implantologii stomatologicznej. Zapewnione zostaną znacznie szersze możliwości uzyskiwania podstawowych kwalifikacji w tej dziedzinie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań zabiegowych, jak również doskonalenia umiejętności zabiegowych w zaawansowanych i złożonych procedurach zabiegowych związanych z implantologią. 


Projekt przyniesie jednocześnie szereg korzyści społecznych, wśród których najważniejsze to zwiększenie ilości lekarzy oferujących leczenie implantologiczne oparte na najlepszych wzorcach wieloletniego doświadczenia klinicznego, jak i innowacyjnej bazie zabiegowej. Wzrost podaży usług implantologicznych przyniesie wzrost poziomu leczenia polskiego społeczeństwa poprzez zwiększenie  możliwości korzystania z najlepszej metody rekonstrukcji uzębienia opartej o implanty stomatologiczne.

 

Wartość projektu: 754 521,00 PLN

Wartość dofinansowania: 369 715,29 PLN

back

Sign up for training

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE