Dr n. med. Adam Nowicki | Rekonstrukcje Protetyczne Szkolenia| Instytut Vivadental - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

adam-nowicki
Dr n. med.

Adam Nowicki

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu  Medycznego w Szczecinie. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora  nauk medycznych przeprowadzając badania nad zaburzeniami  narządu żucia. Specjalizuje się w pełnołukowych rekonstrukcjach  protetycznych z wykorzystaniem protokołów cyfrowych, od etapu  planowania, do oddania pracy. 

 

Szczególnie zorientowany na wdrażanie do protokołów leczenia  innowacyjnych rozwiązań i digitalizacji procesowej. Swoje  zainteresowania nieustannie rozwija na rozmaitych szkoleniach  i warsztatach, które stanowią inspirację do udoskonalania  procesów leczenia i tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań  w terapii pacjentów. Egzemplifikuje je w swojej klinice „Diamante  Clinica” w Lubinie oraz podczas szkolenia lekarzy, ale także  w „czasie wolnym od pracy”, który poświęca na swoje pasje  związane ze zgłębianiem innowacyjnych i ciągle rozwijających się  technologii. Jedną z nich jest druk 3D. W drugiej - rzeczywistość  rozszerzona (AR), dostrzega szansę na wykorzystanie w procesie  leczenia implantologicznego jej spektakularnych możliwości  związanych z poszerzaniem i nakładaniem obrazów, mogących  mieć zastosowanie w nawigacji zabiegowej oraz edukacji.  

 

W Instytucie Vivadental dr n. med. Adam Nowicki prowadzi szkolenia  z cyfrowego planowania w implantologii i natychmiastowego  obciążenia.

wstecz

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE