Szkolenie dla asystentek implantologicznych - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Blog

Szkolenie dla asystentek implantologicznych

Każdy z lekarzy dentystów dobrze wie, jak wiele zależy od sprawnej pracy drugiej, a często i trzeciej pary rąk. Wykwalifikowana i specjalistycznie przygotowana asystentka jest w stanie nie tylko zwiększyć tempo przeprowadzanych zabiegów oraz ich jakość, ale także podnieść komfort pracy lekarza.

 

Współczesna stomatologia i zaawansowane procedury leczenia, otwierają dla asystentek zupełnie nową przestrzeń pełnionej funkcji, a jednocześnie konieczność rozwoju zawodowego. Rola asystentki nie może się już bowiem ograniczać wyłącznie do części klinicznej zabiegów, czy sterylizacji narzędzi, choć nadal pozostają one priorytetowe. Przy wykonywaniu specjalistycznych zabiegów w zakresie leczenia implantoprotetycznego, często skomplikowanych, wiedza i praktyczne umiejętności asystentki implantologicznej, są warunkiem koniecznym, mającym znaczący wpływ na pomyślny rezultat leczenia.

 

Nic więc dziwnego, że nowocześnie zarządzane praktyki oraz te stosujące innowacyjne metody leczenia, zorientowane są na wzrost udziału asystentek w wykonywaniu zadań i cedowanie na nie coraz większego zakresu uprawnień i odpowiedzialności. To zaś wiąże się z koniecznością szkolenia i podnoszenia kwalifikacji.

 

Skala ważności zadań wykonywanych przez asystentki i związany z nim stopień odpowiedzialności, zależy przede wszystkim od kompetencji, a więc wiedzy i umiejętności. Ważna jest też zdolność i motywacja do angażowania się w rozwiązywanie problemów, także tych trudnych. Trzeba pamiętać, że delegowanie uprawnień to nie tylko wytyczanie zadań i rozliczanie wyników. Równie istotne jest bowiem  sprawowanie opieki i faktyczne wsparcie oraz prowadzenie w kierunku wytyczonego celu. Tak buduje się wzajemne zaufanie, a jednocześnie osiąga optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zespołu. To jedna z kluczowych zasad skutecznego zarządzania organizacją i jego najważniejszych zasobów - ludzi.

 

Kurs praktyczny dla asystentek implantologicznych w Instytucie Vivadental ukierunkowany jest na uzyskanie umiejętności profesjonalnego asystowania w leczeniu implantoprotetycznym, prowadzenia pacjentów i opieki następowej. Obejmuje tak istotne obszary, jak prawidłowe przygotowanie sali zabiegowej i stanowiska zabiegowego, postępowanie z narzędziami po zabiegu i proces sterylizacji narzędzi implantologicznych. W programie szkolenia znajduje się także prowadzenie magazynu implantów i materiałów regeneracyjnych oraz części protetycznych. Lekarz musi być pewny, iż ma pewne i pełne zabezpieczenie, niezależnie od przyjętego planu leczenia.

 

Szkolenie dla asystentek implantologicznych w Instytucie Vivadental, daje doskonałe przygotowanie praktyczne do asystowania w złożonych procedurach zabiegowych zarówno w części chirurgicznej, jak i protetycznej. Stanowi też preludium przed wykonywaniem odpowiedzialnej funkcji organizacyjnej, w najbardziej zaawansowanej technologicznie dziedzinie stomatologii. Szkolenie prowadzi asystentka stomatologiczna Dorota Makarewicz, posiadająca wieloletnie doświadczenie w asystowaniu do zabiegów implantologicznych dr n.med. Violetcie Szycik oraz w prowadzeniu szkoleń dla asystentek.

 

Dr n.med. Violetta Szycik 
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych  

Dorota Makarewicz
Dypl. asystentka stomatologiczna
Wykładowca Instytutu Vivadental

 

 

 

SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (8)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (7)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (11)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (12)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (5)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (1)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (2)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (10)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (4)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (3)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (6)SZKOLENIE DLA ASYSTENTEK INSTYTUT VIVADENTAL GDAŃSK (9)
wstecz

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE