Instytut Vivadental | Dofinansowania do szkoleń i kursów stomatologicznych - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Szkolenia z dofinansowaniem nawet do 100%

Instytut Vivadental oferuje szerokie możliwości kształcenia, atrakcyjne programy edukacyjne oraz możliwość dofinansowania szkoleń nawet do 100%. 

szkolenia_z_dofinansowaniem_nawet_do_100%

Warianty dofinansowania.

 

PARP - Aktualna akredytacja PARP upoważnia do obsługi wniosków beneficjentów w ramach budżetu PARP z możliwością refundacji do 80% wartości szkolenia.

 

KFS - Wpis do Rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, pozwala organizować szkolenia z dofinansowaniem do 100% ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.

Obszary dofinansowania

 

Obsługujemy programy dofinansowania usług szkoleniowych z różnych funduszy dla zainteresowanych mieszkających lub prowadzących działalność gospodarczą w każdym miejscu Polski. Najważniejsze z nich to BUR i KFS.

 

BUR

Obecnie z dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych mogą korzystać wszystkie województwa poza pomorskim i mazowieckim. Województwo warmińsko-mazurskie prowadzi nabór ciągły, co umożliwia składanie wniosków na bieżąco. Pozostałe województwa ogłaszają nabory cyklicznie.

 

KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy ogłasza nabory w różnych regionach i w różnym czasie, a CWB INCOM prowadzi ich nieustanny monitoring, aby jak najszybciej reagować na zgłoszenia lekarzy i lekarzy dentystów.

 

 

 

Uwarunkowania

Uwarunkowania

Ze względu na duże zróżnicowanie zasad, terminów oraz warunków naboru i przyznawaniam dofinansowań w ramach różnych województw i w ramach różnych operatorów środków, często zmieniających się w ciągu roku, każdy uczestnik zainteresowany usługami z dofinansowaniem, musi każdorazowo być poddany indywidualnej analizie pod kątem zgodności z wytycznymi.

nie_zwklekaj_z_decyzją

Nie zwklekaj z decyzją

Weryfikacja dokumentacji, którą wspólnie z Państwem przygotowuje i składa nasz Partner, trwa zazwyczaj około 4-6 tygodni, dlatego prosimy o potwierdzanie udziału w szkoleniach i zgłaszanie chęci dofinansowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Wnioski mogą być procedowane także po opłaceniu szkoleń, ponieważ po uzyskaniu dofinansowania opłaty te są korygowane, co oznacza, że uczestnik otrzymuje zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o wysokość uzyskanej dotacji.

W ramach umowy:

 

Kontakt bezpośredni do indywidualnego doradcy dotacji szkoleń w Instytucie Vivadental

 

 

 

 

Kontakt_do_indywidualnego_doradcy_

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE