Szkolenie Implantoprotetyka dla początkujących | Instytut Vivadental - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Poziom szkolenia: początkujący
wstecz wstecz
Liczba punktów edukacyjnych: 12
malgorzata-piotrowska
27-28.09.2024

Pojedyncze odbudowy protetyczne na implantach

5500.00 zł 5200.00 zł
Wczesna rejestracja – cena obowiązuje przy zapisie do 28.08.2024
Małgorzata Piotrowska
Gdańsk
Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego stosowania podstawowej metodyki leczenia protetycznego na implantach, w tym procedur i protokołów postępowania, odroczonych i natychmiastowych, w prostych rekonstrukcjach pojedynczych i częściowych braków zębowych, w tym prac przykręcanych i cementowanych, z osadzeniem tymczasowym i obciążeniem natychmiastowym; z pobieraniem wycisków metodą tradycyjną analogową oraz cyfrową.

Atuty

Zajęcia prowadzone są przez Mentorów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Mają formę wykładów, warsztatów oraz omawiania filmów z zabiegów Live. Szkolenie obejmuje podstawowy zakres implantoprotetyki w obszarze klinicznym i laboratorium dentystycznego, których znajomość zapewni lekarzom doskonałą orientację w przygotowaniu pracy i pewność przy wykonywaniu prostych prac, a w dalszej perspektywie także zaawansowanych procedur rekonstrukcji uzębienia na implantach w swoich praktykach.

 

Czego się nauczysz?

Absolwent/tka:

 • prawidłowo kwalifikuje Pacjentów do leczenia implantoprotetycznego
 • przeprowadza planowanie  odbudowy protetycznej na implantach
 • diagnozuje Pacjenta pod kątem  leczenia implantoprotetycznego przeprowadza diagnostykę radiologiczną i ocenia warunki kostne
 • wykorzystuje transfery wyciskowe
 • stosuje pobranie wycisków za pomocą łyżki otwartej i łyżki zamkniętej oraz za pomocą skanera wewnątrzustnego Scan-Body 5
 • wybiera sposób planowania i pobrania wycisku w wariancie analogowym i cyfrowym
 • stosuje odbudowy przykręcane i cementowane
 • wykorzystuje łączniki standardowe, estetyczne i indywidualne
 • dokonuje oceny poprawności wykonanego wycisku
 • osadza koronę tymczasową
 • współpracuje z laboratorium protetycznym

Program szkolenia
Dzień 1

Część teoretyczna - Wykłady

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 17:00
 1. Planowanie odbudowy protetycznej na implantach
 2. Odbudowa braków zębowych pojedynczych i częściowych
 3. Rodzaje mas wyciskowych
 4. Rodzaje transferów wyciskowych
 5. Łyżki wyciskowe otwarte i zamknięte
 6. Kryteria oceny poprawności wykonanego wycisku
 7. Pobieranie wycisków cyfrowych
 8. Rodzaje łączników /standardowe, estetyczne, indywidualne/
 9. Odbudowa protetyczna natychmiastowa i odroczona
 10. Korony i mosty /cementowane i przykręcane/
 11. Współpraca z laboratorium protetycznym 
Dzień 2

Część praktyczna - Warsztaty

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 13:30
 1. Przegląd elementów protetycznych i umieszczenie ich na modelach
 2. Pobranie wycisku metodą łyżki otwartej
 3. Pobranie wycisku metodą łyżki zamkniętej
 4. Pobranie wycisku skanerem wewnątrzustnym z wykorzystaniem Scan-Body
 5. Wykonanie korony tymczasowej na implancie

Zabiegi live 

14:00 - 17:00
 1. Pobranie wycisku metodą łyżki otwartej
 2. Pobranie wycisku metodą łyżki zamkniętej
 3. Pobranie wycisku za pomocą skanera wewnątrzustnego
 4. Osadzenie korony tymczasowej 
17:00       Podsumowanie

 

Galeria zdjęć
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2022 w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenie zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wpisu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów numer 68-000467-002-0038, z tytułu ukończenia szkolenia uczestnikowi przysługuje 12 punktów edukacyjnych.

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE