Szkolenie Implantoprotetyka - protezy overdenture | Instytut Vivadental - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Poziom szkolenia: średniozaawansowany
wstecz wstecz
Liczba punktów edukacyjnych: 12
malgorzata-piotrowska
05-06.04.2024

Overdenture w implantologii - rodzaje i protokoły postępowania

6000.00 zł 5600.00 zł
Wczesna rejestracja – cena obowiązuje przy zapisie do 06.03.2024
Małgorzata Piotrowska
Gdańsk
Marek Wiligała
marek-wiligala
CEL EDUKACYJNY

Usługa przygotowuje do samodzielnego wykonywania zaawansowanych rekonstrukcji implantoprotetycznych, protez typu overdenture, protez na lokatorach i teleskopach, zastosowania szablonów chirurgicznych z wykorzystaniem obciążenia natychmiastowego, prac przykręcanych i cementowanych, z unikaniem przeciążeń i kontrolą stabilności okluzji.

Atuty

Zajęcia prowadzone są przez Mentorów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Mają formę wykładów, warsztatów oraz omówienia filmów z zabiegów. Uczestnicy szkolenia poznają metody i metodykę leczenia protetycznego z zastosowaniem protez typu overdentur, protez na lokatorach, teleskopach i belkach, zastosowania szablonów chirurgicznych z wykorzystaniem obciążenia natychmiastowego, prac przykręcanych i cementowanych, z unikaniem przeciążeń i kontrolą stabilności okluzji. Poznanie techniki wykonania pracy od strony laboratorium dentystycznego, poszerzy perspektywę oceny możliwości optymalnego wyboru odbudowy dla różnorakich przypadków.

 

Czego się nauczysz? 

Absolwent/tka: 

 • uzasadnia cel i zasadność zastosowania protez typu overdenture

 • stosuje kryteria wyboru dla protez typu overdenture 

 • planuje odbudowę braków zębowych za pomocą protez typu overdenture

 • charakteryzuje warunki odbudowy dla protez typu overdenture 

 • określa warunki odbudowy protetycznej dla protez typu overdenture 

 • omawia z Pacjentem ideę i przebieg leczenia oraz uprzedza przed powikłaniami

 • przedstawia Pacjentowi leczenie za pomocą protez typu overdenture 

 • rozróżnia procedury kliniczne i laboratoryjne wykonania protez na lokatorach

 • rozróżnia procedury kliniczne i laboratoryjne wykonania protez na teleskopach

 • rozróżnia procedury kliniczne i laboratoryjne wykonania protez na belkach

 • wybiera sposób pobrania wycisku tradycyjnego i cyfrowego

 • kwalifikuje Pacjentów do leczenia protetycznego za pomocą protez typu overdenture

 • przeprowadza planowanie za pomocą protez typu overdenture

 • przeprowadza diagnozę pod kątem zastosowania protez typu overdenture

 • przeprowadza diagnostykę radiologiczną i ocenia warunki dla protez overdenture

 • wykonuje procedury kliniczne protez na lokatorach, teleskopach i belkach

 • posługuje się łącznikami typu locator

 • pobiera wyciski z poziomu locatorów

 • wykonuje matryce do locatorów w protezie

 • współpracuje z laboratorium protetycznym 

Program szkolenia
Dzień 1

Część teoretyczna - Wykłady (lek. dent. Małgorzata Piotrowska)  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 14:30
 1. Wskazania do zastosowania protez typu overdenture
 2. Kwalifikacja pacjentów do leczenia
 3. Rodzaje protez overdenture - kryteria wyboru
 4. Procedura kliniczna i laboratoryjna wykonania protez na lokatorach
 5. Procedura kliniczna i laboratoryjna wykonania protez na teleskopach
 6. Procedura kliniczna i laboratoryjna wykonania protez na belkach
 7. Pobieranie wycisków cyfrowych 

Część praktyczna - Warsztaty na modelach

14:30 - 17:00
 1. Dobór łączników typu locator

 2. Montaż matryc do locatorów w protezie

 3. Pobieranie wycisku z poziomu locatorów na modelu

Dzień 2

Część teoretyczna - Wykłady (Tech. dent. Marek Wiligała)  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 12:00 Współpraca lekarza z laboratorium przy planowaniu i wykonaniu protez typu overdenture

Filmy z zabiegów z omówieniem protokołów

12:00 - 16:00

Procedury kliniczne na różnych etapach odbudowy typu overdenture 

16:00 - 16:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
Galeria zdjęć
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2021 w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenie zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wpisu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów numer 53-000087-002-0006, z tytułu ukończenia szkolenia uczestnikowi przysługuje 12 punktów edukacyjnych.

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE