Full Arch - stałe rekonstrukcje implantoprotetyczne w - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Poziom szkolenia: zaawansowany
wstecz wstecz
Liczba punktów edukacyjnych: 12
malgorzata-piotrowska
07-08.06.2024

Full Arch - stałe rekonstrukcje implantoprotetyczne w bezzębiu

6500.00 zł 6100.00 zł
Wczesna rejestracja – cena obowiązuje przy zapisie do 08.05.2024
Małgorzata Piotrowska
Gdańsk
Marek Wiligała
marek-wiligala
Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania zabiegów w zakresie zaawansowanych rekonstrukcji implantoprotetycznych w przypadku bezzębia, protez typu overdenture, protez na lokatorach i teleskopach, zastosowania szablonów chirurgicznych z wykorzystaniem obciążenia natychmiastowego, prac przykręcanych i cementowanych, z unikaniem przeciążeń i kontrolą stabilności okluzji.

Atuty

Zajęcia prowadzone są przez Mentorów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Mają formę wykładów, warsztatów i zabiegów Live. Uczestnicy szkolenia poznają metody i metodykę leczenia protetycznego na implantach w przypadkach bezzębia oraz czynniki zapewniające osiągnięcie zaplanowanych rezultatów pośrednich i ostatecznych oraz sukces w wybranych metodach leczenia. Poznają procedury i protokoły postępowania na każdym etapie pracy - od trójprzestrzennej diagnostyki radiologicznej i wyboru optymalnej metody w określonych przypadkach, w tym prac przykręcanych i cementowanych,  z osadzeniem tymczasowym i obciążeniem natychmiastowym; od zaplanowania leczenia i Backward planning oraz modeli diagnostycznych wax-up i mock-up,  a także projektowania i drukowania szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycznej zgodnej z zaplanowaną pozycją implantów. Kursanci poznają też  biomechaniczne rekonstrukcje na implantach oraz warunki idealnej okluzji także w zakresie przygotowania pacjenta do zmiany warunków zwarcia. Przedstawione zostaną również algorytmy wyboru związane z techniką osadzenia dla pracy przykręcanej i detale wynikające z konieczności zamknięcia otworów na śruby i cementowanej, w kontekście uwarunkowań okluzyjnych. Poznanie techniki wykonania pracy od strony laboratorium dentystycznego, poszerzy perspektywę oceny możliwości optymalnego wyboru odbudowy dla różnorakich przypadków. Zabiegi live z przekazem toru wizyjnego z pola zabiegowego full HD, stanowić będą potwierdzenie omawianych zagadnień i ugruntowanie zdobytej wiedzy. 

 

Czego się nauczysz? 

Absolwent/tka:

 • kwalifikuje Pacjentów do zabiegów stałych rekonstrukcji w przypadku bezzębia
 • przeprowadza diagnostykę kliniczną w planowaniu rekonstrukcji stałych, w tym wywiad, badanie pacjenta, oczekiwania pacjenta, wyciski i modele orientacyjne
 • przeprowadza diagnostykę radiologiczną i ocenia warunki kostne
 • stosuje tomografię komputerową w planowaniu rekonstrukcji implantoprotetycznych w przypadku bezzębia
 • określa prawidłową ilość i pozycjonowanie implantów w pracach stałych
 • stosuje odbudowy przykręcane i cementowane
 • wykorzystuje łączniki pośrednie (Multi-Unit, Ti - base)
 • przygotowuje wax-up
 • projektuje i przygotowuje szablon chirurgiczny
 • osadza stałą pracę tymczasową
 • wypracowuje optymalną okluzję z uniknięciem przeciążeń
 • kontroluje stabilność okluzji podczas wizyt kontrolnych
 • wykonuje most tymczasowy na implantach
 • dobiera i pozycjonuje odpowiednie łączniki Multi-Unit
 • współpracuje z laboratorium protetycznym 
 • wykonuje prace pełnołukowe
Program szkolenia
Dzień 1

Część teoretyczna - Wykłady (lek. dent. Małgorzata Piotrowska)  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 14:30
 1. Diagnostyka kliniczna i radiologiczna w planowaniu rekonstrukcji stałych
 2. Ilość i pozycjonowanie implantów w pracach stałych
 3. Odbudowy przykręcane i cementowane
 4. Rodzaje łączników pośrednich (Multi-Unit, Ti - base)
 5. Protokół obciążenia natychmiastowego
 6. Backward planning - od protetyki do implantacji
 7. Przygotowanie wax-up
 8. Projektowanie i przygotowanie szablonu chirurgicznego
 9. Technika osadzenia stałej pracy tymczasowej
 10. Biomechanika rekonstrukcji na implantach
 11. Okluzja na implantach - jak uniknąć przeciążeń?
 12. Kontrola stabilności okluzji podczas wizyt kontrolnych

Część praktyczna - Warsztaty na modelach

14:30 - 17:00
 1. Wykonanie mostu tymczasowego na implantach
 2. Dobór odpowiednich łączników Multi-Unit
 3. Pozycjonowanie łączników Multi-Unit 
Dzień 2

Część teoretyczna - Wykłady (Tech. dent. Marek Wiligała)  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 12:00 Współpraca lekarza z laboratorium podczas planowania i wykonania zaawansowanych, stałych rekonstrukcji uzębienia na implantach 

Część praktyczna - Zabiegi live

12:00 - 16:00

Praca pełnołukowa przykręcana - pełna procedura kliniczna krok po kroku - od implantacji do osadzenia ostatecznej pracy stałej 

16:00 - 16:30

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

Galeria zdjęć
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2021 w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenie zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wpisu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów numer 53-000087-002-0006, z tytułu ukończenia szkolenia uczestnikowi przysługuje 12 punktów edukacyjnych.

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE