Kurs mikroimplanty i biomechanika w leczeniu ortodontycznym | Instytut Vivadental - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

wstecz wstecz
Liczba punktów edukacyjnych: 12
marcin-stasiak2
09-10.12.2023

Praktyczne zastosowanie mikroimplantów ortodontycznych

6000.00 zł
Marcin Stasiak
Gdańsk
Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania procedur ortodontycznych zastosowaniem mikroimplantów z ortodontycznych.

Atuty

Zajęcia prowadzone są przez Mentora z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Mają formę wykładów i warsztatów. Szkolenie pozwoli nauczyć się stosowania metody wspomagania procesu leczenia ortodontycznego mikroimplantam, co nie tylko może je znacznie skrócić, ale także uczynić je mniej inwazyjnym, szczególnie w skomplikowanych przypadkach. 

 

Czego się nauczysz?

Absolwent/tka:

 • kwalifikuje Pacjentów do leczenia ortodontycznego z zastosowaniem mikroimplantów
 • przeprowadza diagnostykę kliniczną, w tym wywiad, badanie Pacjenta, oczekiwania Pacjenta, wyciski i modele orientacyjne pod mikroimplanty
 • przeprowadza diagnostykę radiologiczną i ocenia warunki kostne
 • stosuje tomografię komputerową i cefalometrię w planowaniu leczenia
 • wyróżnia struktury anatomiczne ograniczające zakres implantacji
 • przeprowadza wymiarowanie kości
 • przygotowuje plan leczenia
 • rozróżnia rodzaje mikroimplantów
 • kwalifikuje mikroimplanty poza obszarem wyrostka zębodołowego: T-zone, grzebień jarzmowo-zębodołowy, kresa żuchwy, gałąź żuchwy
 • identyfikuje obszar wyrostka zębodołowego: położenie międzykorzeniowe, zatrzonowcowe, grzbiet wyrostka
 • identyfikuje zależność tkanek miękkich wokół mikroimplantów
 • dokonuje wyboru lokalizacji mikroimplantów
 • wykorzystuje techniki wprowadzania mikroimplantów
 • obciąża mikroimplanty
 • określa wskazania pozabiegowe, trudności i komplikacje
 • wykorzystuje zakotwienie bezpośrednie i pośrednie
 • stosuje zasady biomechaniki w przypadku leczenia z wykorzystaniem mikroimplantów
 • wykorzystuje mikroimplanty do sprowadzania zębów zatrzymanych
 • wykorzystuje mikroimplanty w przypadkach transpozycji zębów
 • przeprowadza pionizację zębów trzonowych
 • kontroluje mezjalizację zębów trzonowych 
 • kontroluje wychylanie i przechylanie zębów bocznych w wadach poprzecznych – zgryzy krzyżowe i przewieszone
 • identyfikuje intruzję zębów trzonowych
 • wprowadza mikroimplanty w określonych stanach klinicznych: Położenie międzykorzeniowe; okolica zatrzonowcowa; T-zone; kresa żuchwy (BS); grzebień jarzmowo-zębodołowy (IZC)
  przeprowadza wzmacnianie zakotwienia podczas retrakcji w leczeniu ekstrakcyjnym
 • planuje przemieszczenia grupowe wykonuje dystalizację w leczeniu stłoczeń
 • wykonuje dystalizację w wadach klasy 2 oraz klasy 3
 • wykonuje korektę linii środka
 • przeprowadza leczenie zgryzów głębokich i otwartych
 • wykonuje korekty przechyłu estetycznej linii uzębienia
 • wykonuje procedury MARPE – hybrid hyrax, quadexpander, procedury wspomagające
 • przeprowadza workflow konwencjonalny i cyfrowy
 • prowadzi Appliance first i bone first
 • wykonuje doginanie pętli bull
 • przeprowadza wykonywanie ramion do przenoszenia punktu przyłożenia siły bliżej centrum oporu
 • przeprowadza dźwignie do sprowadzania zębów zatrzymanych montowane do TAD
 • wykonuje dźwignię do pionizacji zębów bocznych montowana do TAD
 • przeprowadza sliding jig w
 • wykonuje aparat segmentowy do mezjalizacji wsparty o TAD
 • przygotowuje wykonanie procedur ortodontycznych z wykorzystaniem mikroimplantów zgodnie z zasadami 
 • definiuje koncepcję i ideę leczenia wad zgryzu z wykorzystaniem mikroimplantów określa wymagania dotyczące warunków leczenia z wykorzystaniem mikroimplantów
 • definiuje wskazania do zastosowania aparatów  stałych cienkołukowych
 • określa przeciwwskazania do leczenia ortodontycznego
 • przygotowuje stanowisko do leczenia i określa rolę asysty ortodontycznej
 • rozróżnia instrumentarium i sprzęt stosowane przy ortodoncji
 • Identyfikuje etapy leczenia ortodontycznego
 • przeprowadza wizyty i badania kontrolne po założeniu aparatu
 • prowadzi dokumentację medyczną wykonanych procedur
Program szkolenia
Dzień 1

Część teoretyczna - Wykłady  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 14:00
 1.  Rodzaje mikroimplantów

 2. Obszar wyrostka zębodołowego: położenie międzykorzeniowe, zatrzonowcowe, grzbiet wyrostka

 3. Mikroimplanty poza obszarem wyrostka zębodołowego: T-zone, grzebień jarzmowo-zębodołowy, kresa żuchwy, gałąź żuchwy

 4. Instrumentarium

 5. Tkanki miękkie a mikroimplanty

 6. Wybór lokalizacji

 7. Techniki wprowadzania mikroimplantów

 8. Obciążanie mikroimplantów

 9. Wskazania pozabiegowe, trudności i komplikacje

 10. Zakotwienie bezpośrednie i pośrednie

 11. Biomechanika w przypadku leczenia z wykorzystaniem mikroimplantów

 12. Wykorzystanie mikroimplantów do sprowadzania zębów zatrzymanych

 13. Mikroimplanty w przypadkach transpozycji zębów

 14. Pionizacja zębów trzonowych

 15. Mezjalizacja zębów trzonowych 

 16. Wychylanie i przechylanie zębów bocznych w wadach poprzecznych – zgryzy krzyżowe i przewieszone

 17. Intruzja zębów trzonowych

Część praktyczna - Warsztaty

14:00 - 17:00
 1. Wprowadzanie mikroimplantów na specjalnie przygotowanych typodontach symulujących tkanki miękkie i twarde:

  - Położenie międzykorzeniowe

  - Okolica zatrzonowcowa

  - T-zone

  - Kresa żuchwy (BS)

  - Grzebień jarzmowo-zębodołowy (IZC)

Dzień 2

Część teoretyczna - Wykłady  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 14:00
 1. Wzmacnianie zakotwienia podczas retrakcji w leczeniu ekstrakcyjnym

 2. Przemieszczenia grupowe

 3. Dystalizacja w leczeniu stłoczeń

 4. Dystalizacja w wadach klasy 2 oraz klasy 3

 5. Korekta linii środka

 6. Leczenie zgryzów głębokich i otwartych

 7. Korekta przechyłu estetycznej linii uzębienia

 8. MARPE – hybrid hyrax, quadexpander, procedury wspomagające

 9. Workflow konwencjonalny i cyfrowy

 10. Appliance first i bone first

Część praktyczna - Warsztaty 

14:00 - 17:00
 1. Doginanie pętli bull

 2. Wykonywanie ramion do przenoszenia punktu przyłożenia siły bliżej centrum oporu

 3. Dźwignie do sprowadzania zębów zatrzymanych montowane do TAD

 4. Dźwignia do pionizacji zębów bocznych montowana do TAD

 5. Sliding jig

 6. Aparat segmentowy do mezjalizacji wsparty o TAD

Podsumowanie 

 

Galeria zdjęć
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2021 w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenie zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wpisu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów numer 53-000087-002-0006, z tytułu ukończenia szkolenia uczestnikowi przysługuje 12 punktów edukacyjnych.

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE