Kurs Sinus Lift - metody, wskazania, powikłania | Instytut Vivadental - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

wstecz wstecz
Liczba punktów edukacyjnych: 10
violetta-szycik
Termin wkrótce

Sinus Lift - metody, wskazania, powikłania

7200.00 zł 6500.00 zł
Wczesna rejestracja – cena obowiązuje przy zapisie do 02.12.9998
Violetta Szycik
Gdańsk
Szymon Frank
szymon-frank
Program szkolenia
Dzień 1

Część teoretyczna - Wykłady  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 12:00
 1. Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej
 2. Diagnostyka radiologiczna – wskazania i p- wskaz. do sinus lift
 3. Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
 4. Alternatywne metody leczenia
 5. Wybór odpowiedniej techniki podnoszenia dna zatoki szczękowej w zależności od warunków anatomicznych
12:00 - 14:30
 1. Procedura otwartego sinus lift
  – metody dojścia do błony Schneidera
  – instrumentarium chirurgiczne
  – materiały regeneracyjne
  – wskazania dla pacjenta po zabiegu
 2. Procedura zamkniętego sinus lift
  – zabieg z użyciem wierteł
  – metoda hydrokinetyczna
 3. Obszary krytyczne w zabiegach sinus lift – ryzyko powikłań, typowe błędy, powikłania wczesne i późne

Część praktyczna – Warsztaty na modelach

14:30 - 17:00
 1. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną
 2. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą
Dzień 2

Zabiegi Live  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 15:00
 1. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną z jednoczasową implantacją
 2. Zabieg otwartego sinus lift z jednoczasową lub odroczoną implantacją
  Dyskusja na temat wykonanych zabiegów
15:00 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
Galeria zdjęć
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2021 w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenie zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wpisu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów numer 53-000087-002-0006, z tytułu ukończenia szkolenia uczestnikowi przysługuje 10 punktów edukacyjnych.

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE