wstecz wstecz
Dr n. med. Violetta Szycik
30.09 - 01.10.2022

Sinus Lift - metody, wskazania, powikłania

5800.00 zł
Violetta Szycik
Gdańsk
Szymon Frank
Dr n. med. Szymon Frank
Program szkolenia
Dzień 1

Część teoretyczna - Wykłady 

10:00 - 11:00
 1. Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej
 2. Diagnostyka radiologiczna – wskazania i p- wskaz. do sinus lift
 3. Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
 4. Alternatywne metody leczenia
 5. Wybór odpowiedniej techniki podnoszenia dna zatoki szczękowej w zależności od warunków anatomicznych
11:00 - 11:30 Przerawa kawowa
12:00 - 14:00
 1. Procedura otwartego sinus lift
  – metody dojścia do błony Schneidera
  – instrumentarium chirurgiczne
  – materiały regeneracyjne
  – wskazania dla pacjenta po zabiegu
 2. Procedura zamkniętego sinus lift
  – zabieg z użyciem wierteł
  – metoda hydrokinetyczna
 3. Obszary krytyczne w zabiegach sinus lift – ryzyko powikłań, typowe błędy, powikłania wczesne i późne
14:00 - 14:30 Lunch

Część praktyczna – Warsztaty na materiale zwierzęcym i modelach

14:30 - 17:00
 1. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną
 2. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą
Dzień 2

Zabiegi Live

10:00 - 15:00
 1. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną z jednoczasową implantacją
  Lunch
 2. Zabieg otwartego sinus lift z jednoczasową lub odroczoną implantacją
  Dyskusja na temat wykonanych zabiegów
15:00 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
Galeria zdjęć

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

509 681 271

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl