Szkolenie Stomatologów - Soft Tissue Management | Instytut Vivadental - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

wstecz wstecz
Liczba punktów edukacyjnych: 12
mariusz-bolzan
17-18.05.2024

Soft Tissue Management

7200.00 zł 6500.00 zł
Wczesna rejestracja – cena obowiązuje przy zapisie do 17.04.2024
Mariusz Bołzan
Gdańsk
Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje lekarza do samodzielnego wykonywania zabiegów z zakresu plastyki tkanki miękkiej w swojej codziennej praktyce. W ten sposób absolwent szkolenia może zaoferować swoim Pacjentom możliwość podniesienia jakości zabiegów implantologicznych w zakresie funkcjonalnym i estetycznym i zwiększyć żywotność rekonstrukcji implantoprotetycznej zapewniając jej właściwą szczelność i funkcje fizjologiczną. Może też wykorzystać zdobyte umiejętności do pokrywania recesji zębów własnych.

Atuty

Zajęcia prowadzone są przez Mentora z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Mają formę wykładów, warsztatów i zabiegów Live. Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności zabiegowych w zakresie szeroko rozumianej plastyki tkanek miękkich podczas leczenia implantologicznego. Obejmuje metody i techniki odsłaniania implantów, pobierania przeszczepów, augmentacji tkanek miękkich, a także korekt wykonywanych w obszarze przedsionka jamy ustnej, albowiem ich zastosowanie znacząco wpływa na podniesienie jakości leczenia implantoprotetycznego, jego walory estetyczne i funkcjonalne oraz żywotność. W programie znajdują się procedury augmentacji tkanek miękkich na wielu etapach leczenia implantologicznego, o zróżnicowanym stopniu trudności i umiejętności plastycznych. Począwszy od etapu tuż po pogrążeniu implantu poprzez przeszczep łącznotkankowy wolny lub uszypułowany, albo pełnej grubości jeszcze przed odsłonięciem implantu. Ale także na etapie odsłonięcia implantu z jednoczasową rekonstrukcją tkanek miękkich, przeszczepem błony śluzowej, doprzedsionkowym przesunięciem płata, czy też wykonania techniki płata zrolowanego. Zakres szkolenia uwzględnia uwarunkowania anatomiczne i fizjologiczne mające wpływa na stan i jakość tkanek miękkich, zachodzące w jamie ustnej w wyniku utraty zębów, procesu starzenia się organizmu, czy wykonanych zabiegów. Wachlarz umiejętności obejmuje też instrumentarium mikrochirurgiczne wykorzystywane w zabiegach plastyki tkanek miękkich.

 

Czego się nauczysz?

Absolwent/tka: 

 • uzasadnia cel i zasadność zabiegów implantologicznych z uwzględnieniem przeszczepów tkanek miękkich 

 • charakteryzuje zasady organizacji przeszczepów tkanek miękkich

 • stosuje zasady komunikacji z Pacjentem

 • omawia z Pacjentem ideę i przebieg zabiegu oraz uprzedza przed powikłaniami

 • przedstawia pacjentowi leczenie implantologiczne połączone z zabiegami przeszczepów tkanek miękkich

 • stosuje podejście mikrochirurgiczne

 • identyufikuje przeszczepy dziąsła przy zębach własnych i implantach

 • identyfikuje okrywanie recesji i rozwiązywanie problemów wokół implantów 

 • wyróżnia odsłonięcie implantu z augmentacją tkanek miękkich

 • wybiera sposób planowania i wykonania przeszczepów tkanek miękkich

 • identyfikuje przeszczep tkanki łącznej 

 • identyfikuje powikłania w czasie i po przeszczepach

 • kwalifikuje Pacjentów do zabiegów regeneracyjnych tkanek miękkich

 • przeprowadza diagnostykę kliniczną, w tym wywiad, badanie Pacjenta, oczekiwania Pacjenta

 • wyróżnia struktury anatomiczne ograniczające zakres rekonstrukcji tkanek miękkich

 • przeprowadza zabiegi przeszczepów tkanek miękkich 

 • przeprowadza zabiegi przeszczepów tkanki łącznej

 • przeprowadza zabiegi odsłonięcia implantu z augmentacją tkanek miękkich

 • przeprowadza odbudowę strefy dziąsła przyczepionego z pomocą wolnego przeszczepu

 • przeprowadza zabieg pokrycia recesji z użyciem przeszczepu dziąsła wybraną metodą

 • projektuje cięcia z uwzględnieniem mikrochirurgii

 • przeprowadza przeszczepy dziąsła przy zębach własnych i implantach

 • przeprowadza odbudowę strefy dziąsła przyczepionego przy implantach lub augmentację tkanki miękkiej

 • przygotowuje wykonanie procedur implantoprotetycznych z uwzględnieinem przeszczepów tkanek miękkich

 •  wykorzystuje technikę wykonania płata śluzówkowo-okostnowego, podcięcie okostnej - mobilizacja płata

 • przeprowadza cięcia tkanek miękkich

 • przeprowadza mobilizację płatę śluzówkowookostnowego

 • definiuje wskazania do zastosowania przeszczepów tkanek miękkich

 • określa przeciwwskazania do przeszczepów tkanek miękkich

 • przygotowuje pacjenta do zabiegu / Pacjent zdrowy, Pacjent z chorobami ogólnymi/

 • przygotowuje stanowisko chirurgiczne

 •  rozróżnia instrumentarium i sprzęt stosowane przy przeszczepach

 • wybiera rodzaje znieczuleń w zabiegach implantacyjnych /znieczulenie miejscowe, analgosedacja, znieczulenie ogólne/
  przygotowuje Pacjentów do zabiegu

 • wykorzystuje narzędzia i materiały dedykowane do przeszczepów tkanek miękkich

 • wykonuje przygotowanie farmakologiczne Pacjentów przed, w trakcie i po zabiegu

 • konfiguruje asortyment narzędzi do określonych zabiegów

 • przeprowadza wybór odpowiedniej techniki zabiegowej w zależności od warunków anatomicznych

 • identyfikuje sposoby minimalizacji ryzyka powikłań przy przeszczepach 

 • prowadzi i monitoruje dokumentację medyczną wykonanych przeszczepów

 • prowadzi i monitoruje plan wizyt kontrolnych po zabiegach

Program szkolenia
Dzień 1

Część teoretyczna - Wykłady  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 13:30
 1. Projektowanie cięć i podejście mikrochirurgiczne
 2. Przeszczepy dziąsła przy zębach własnych i implantach
 3. 3W, czyli wędzidła, wycinki i wydłużenie korony klinicznej
 4. Pokrywanie recesji i rozwiązywanie problemów wokół implantów 

Część praktyczna - Warsztaty na materiale zwierzęcym

13:30 - 17:00
 1. Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego z pomocą wolnego przeszczepu
 2. Odsłonięcie implantu z augmentacją tkanek miękkich
 3. Przeszczep tkanki łącznej 
Dzień 2

Zabiegi live  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 16:30
 1. Pokrycie recesji z użyciem przeszczepu dziąsła wybraną metodą
 2. Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego przy implantach lub augmentacja tkanki miękkiej
16:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
Galeria zdjęć
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2021 w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenie zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wpisu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów numer 53-000087-002-0006, z tytułu ukończenia szkolenia uczestnikowi przysługuje 12 punktów edukacyjnych.

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE